Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
 
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (18)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (8)
Opakowania (7)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (2)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (14)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (14)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Pergaminy Sprzedam
Pergaminy
Węże gumowe Sprzedam
Węże gumowe
Rozwiązania w dziedzinie podnoszenia i pozycjonowania Sprzedam
Rozwiązania w dziedzinie podnoszenia i pozycjonowania
Obsługa producentów
Linia Emilac Sprzedam
Linia Emilac
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość) Sprzedam
Podłogi rusztowe do hodowli bydła - DRILLING SYSTEM (Nowość)
IN - R 18 Sprzedam
IN - R 18
Skup i przetwórstwo
Sery dojrzewające Sprzedam
Sery dojrzewające
Mleko zagęszczone słodzone - tuby Sprzedam
Mleko zagęszczone słodzone - tuby
Serek śniadaniowy 200g bez laktozy Sprzedam
Serek śniadaniowy 200g bez laktozy
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (3)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (18)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (5)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (17)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (4)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Czasopisma


Przegląd mleczarski
Numer: 1/2020
Cena: 15.00 zł

Dane wydawnictwa:

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol Sp. z o.o
01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 21
tel. 22 452 52 20, faks 22 632 17 98
e-mail: przeglad.mleczarski@lacpol.com.pl
www.pm.mleczarstwo.com

ZAMÓW TUTAJ >

Zamówienie prenumeraty lub poszczególnych numerów można składać poprzez e-sklep (link) lub kontaktując się bezpośrednio z Wydawcą.

Opis:

dr hab. inż. Joanna Klepacka, dr inż. Elżbieta Tońska
Pozaekonomiczne motywy zachowań konsumentów
Streszczenie
W pracy scharakteryzowano nieekonomiczne motywy zachowań konsumentów i omówiono czynniki, które wpływają na podjęcie decyzji zakupowych. Zwrócono szczególną uwagę na charakterystyczne cechy różnych typów osobowości oraz przejawiane przez nie sposoby zachowań rynkowych. Przedstawiono również przyczyny i sposób kształtowania się ludzkich potrzeb oraz mechanizmy decydujące o sposobie ich zaspokojenia. Ważne miejsce w niniejszej pracy ma również charakterystyka sposobów nawiązywania odpowiednich relacji między konsumentem a sprzedawcą, co może być pomocne nie tylko w procesie kupna i sprzedaży, ale również w prawidłowym przebiegu wszystkich pozostałych relacji międzyludzkich.
Słowa kluczowe: konsument, zachowanie, decyzja, potrzeby, motywy, osobowość, komunikacja międzyludzka

The non-economic motives of consumer behavior
Abstract
The paper characterizes uneconomic motives of consumer behavior and discusses the factors that influence purchasing decisions. Particular attention was paid to the characteristic features of various personality types, as well as their market behavior patterns. The causes and manner of shaping human needs as well as mechanisms determining the way of satisfying them were also presented. An important place in this work is also the characteristics of ways of establishing appropriate relationships between the consumer and seller, which can be helpful not only in the process of buying and selling, but also in the proper course of all other interpersonal relationships.
Keywords: consumer, behavior, decision, needs, motives, personality, interpersonal communication

prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński
Polilaktyd, poli(kwas mlekowy), PLA, biodegradowalne tworzywo syntetyczne – czy szansa na ekologiczne opakowania mleka i wyrobów mleczarskich?
Streszczenie
W pracy przedstawiono aktualnie bardzo ważny problem dotyczący pilnego ograniczenia masy odpadów, w tym z udziałem bardzo trwałych syntetycznych tworzyw produkowanych na bazie ropy naftowej. Celem opracowania jest przedstawienie postępu i pewnych możliwości w zakresie poszukiwania sposobu ograniczania odpadów pokonsumpcyjnych, wynikających z szerokiego stosowania tworzyw sztucznych jako opakowań, których wzrastające ilości zagrażają już planecie. Przedstawiono postęp w zakresie technologii innowacyjnych polimerów charakteryzujących się możliwością stosunkowo szybkiej biodegradacji w środowisku. Chodzi o tworzywa biodegradowalne wytwarzane z dostępnych odnawialnych surowców pochodzenia rolniczego. Omówiono sposób pozyskiwania w skali przemysłowej kwasu mlekowego jako podstawowego substratu do otrzymywania nowego polimeru biodegradowalnego. Odbywa się to w wyniku katalitycznej addycji cyjanowodoru do aldehydu octowego i hydrolizy otrzymanej cyjanohydryny [1]. Drugą możliwością jest fermentacja mlekowa na bazie odpadowych produktów rolniczych. Przedstawiono nowopoznaną metodę polimeryzacji z otwarciem pierścienia cyklicznego laktydu, którego efektem jest poliester alifatyczny nazwany polilaktydem – (PLA), czyli poli-kwasem mlekowym Omówiono też aspekty ekonomiczne wytwarzania nowego polimeru oraz ekologiczne uwarunkowania produkcji i wykorzystania tego tworzywa. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze kierunki działań proekologicznych, łącznie z legislacyjnymi zmierzającymi do ograniczenia odpadów, których podstawą są materiały z tworzyw sztucznych.
Słowa kluczowe: odpady, tworzywa sztuczne, trwałość, biodegradacja, kwas mlekowy, polilaktyd, środowisko

Polylactide, poly(lactic acid), PLA, biodegradable synthetic material – a chance for ecological packaging of milk and dairy products?
Abstract
This paper presents a currently very important need for an urgent reduction in the volume of waste, including very durable petroleum-based plastics. The aim of this elaboration is to show progress and certain opportunities in further reducing post-consumption waste, including the increasing volumes of plastic packaging which already threaten Planet Earth. Progress in technological development in innovative polymers featuring a relatively quick biodegradation in the environment is reviewed. These polymers include biodegradable materials produced from available renewable agricultural resources. An industrial-scale production method of lactic acid as a basic substrate in the production of new biodegradable polymer is discussed. Such a polymer can be obtained through a catalytic addition of hydrogen cyanide to acetic aldehyde and hydrolysis of the obtained cyanohydrin [1]. Another possibility is lactic acid fermentation based on agricultural waste products. A recently described polymerisation method is presented which includes the opening of the lactide cyclic ring, resulting in an aliphatic polyester called polylactide, i.e. poly(lactic acid). Moreover, economic aspects of new polymer production as well as ecological determinants of production and application of this material are described. In conclusion, the most important fields of ecology-promoting activities (including legislative) to reduce the volume of waste based on plastics are covered in the paper.
Keywords: waste, plastics, durability, biodegradation, lactic acid, polylactide, environment

Spis treści:

pobierz w formacie PDF
Poprzednie numery: archiwum czasopisma archiwum czasopisma
Przegląd mleczarski - 12/2019
12/2019
Przegląd mleczarski - 11/2019
11/2019
Przegląd mleczarski - 10/2019
10/2019
Przegląd mleczarski - 9/2019
9/2019
Polecamy
Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej
Laboratorium Analiz Mleka „Lab-Mlek” spółka z o.o. w likwidacji w Olsztynie ul. Tuwima 1 ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej ...

WADIM PLAST Sp. z o.o od ponad 20 lat produkuje detale z tworzyw sztucznych.
Innowacyjny park technologiczny oraz hala o klasie czystości ISO 8 gwarantuje produkty wysokiej jakości do branży spożywczej. Wytwarzamy opakowania z tworzyw sztucznych o standardowych kształtach jak ...

TECCON Sp z o.o. Sp. komandytowa - automatyzacja procesów produkcyjnych.
Działalność firmy Teccon polega na projektowaniu oraz wykonywaniu maszyn i urządzeń służących do automatyzacji procesów produkcyjnych. Produkujemy maszyny przeznaczone do pakowania końcowego takie jak...

Firma Trepko to światowy producent urządzeń pakujących dla przemysłu spożywczego.
Możemy pochwalić się już ponad 70-letnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją w czołówce najlepszych przedsiębiorstw zajmujących się produkcją maszyn pakujących....

Schoeller Allibert - lider produkcji opakowań z tworzywa sztucznego (RTP).
Prowadzi biura i placówki handlowe na całym świecie. Od ponad 50 lat patentuje i produkuje skrzyniopalety, palety plastikowe, pojemniki składane, sztaplowane, składane kontenery do produktów spożywczy...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Dożywianie dzieci w szkołach podstawowych w Kenii
Kalendarium
pw śc ps n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Najbliższe wydarzenia

brak zbliżających się wydarzeń...
FAO
Cytaty

Gdyby krowa wiedziała, ze idzie na rzeź nie zważałaby na wygodę innych. (Przysłowie z Gujany)

Czy wiesz, że...
Pierwszą „dojarkę” wymyślono w Egipcie w 380 r. p.n.e. – kawałki łodyg pszenicy umieszczano w krowich strykach
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
WADIM PLAST SP. Z O.O.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
Cromo-Stal sp. z o.o.
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
TREPKO S.A.
Schoeller Allibert sp. z o.o.

Obsługa producentów
Emiwo-Żywienie Zwierząt
Packo Inox nv
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.

Skup i przetwórstwo
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie
OSM Czarnków
Zorina Sp. z o.o.

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2020 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl