Szukaj:
   szukaj
Logowanie:
  loguj
Zamów Newsletter:
  zamów
Katalog produktów i firm
Pokaż produkty firmy
Szukaj   
  szukaj także w opisach
Obsługa przetwórstwa mleka (17)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Budownictwo przemysłowe (1)
Doradztwo (1)
Handel (2)
Laboratoria
Maszyny i urządzenia (8)
Opakowania (5)
Oprogramowanie dla mleczarstwa (4)
Środki produkcji dla mleczarstwa
Transport - Spedycja - Logistyka (1)
Pozostałe (3)
Obsługa produkcji mleka (4)
Budownictwo inwentarskie (1)
Genetyka, inseminacja, rozród
Maszyny do produkcji i do transportu pasz
Mechanizacja udoju (1)
Mlekomaty
Obrót zwierzętami hodowlanymi (1)
Oprogramowanie dla produkcji mleka
Pasze i komponenty paszowe (2)
Środki higieny dla produkcji mleka
Środki do produkcji pasz (nasiona, nawozy, folie) (1)
Weterynaria, środki weterynaryjne i zootechniczne (1)
Wyposażenie obór i pastwisk
Firmy i spółdzielnie mleczarskie (15)
Przetwórstwo mleka i produktów mlecznych (15)

Region
 - dowolny -

 


Oferty
więcej
Obsługa przetwórców
Maszyny rozlewnicze Sprzedam
Maszyny rozlewnicze
Pompy wirnikowe Sprzedam
Pompy wirnikowe
Pomoc przy zgłaszaniu przedmiotów własności przemysłowej w innych krajach. Inne
Pomoc przy zgłaszaniu przedmiotów własności przemysłowej w innych krajach.
Obsługa producentów
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S) Sprzedam
IN - Lacto Vit (IN - K 2 S)
Zbiorniki do mleka Sprzedam
Zbiorniki do mleka
Belka podwójna do hodowli bydła Sprzedam
Belka podwójna do hodowli bydła
Skup i przetwórstwo
Masło Sprzedam
Masło
Mleko 2%  - technologia ESL Sprzedam
Mleko 2% - technologia ESL
Twarożki Sprzedam
Twarożki
Produkty mleczne
wszystkie
Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) Mleko płynne (pasteryzowane, UHT, inne) (5)
Mleko zagęszczone i skondensowane Mleko zagęszczone i skondensowane (3)
Mleko w proszku Mleko w proszku (4)
Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) Napoje mleczne (jogurty, kefiry, maślanki, mleka smakowe, inne) (22)
Desery mleczne Desery mleczne (2)
Śmietany i śmietanki Śmietany i śmietanki (8)
Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) Sery świeże (twarogi, śmietankowe, wiejskie, homogenizowane, inne) (25)
Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne) Sery miękkie (Roquefort, Camembert, Brie, Mozzarella, inne)
Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) Sery półtwarde dojrzewające (Edamski, Gouda, inne) (1)
Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne) Sery twarde dojrzewające (Cheddar, Ementaler, Parmezan, inne)
Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych Sery smażone, topione i smarowidła z serów topionych (1)
Wyroby seropodobne Wyroby seropodobne
Masła Masła (6)
Miksy tłuszczowe Miksy tłuszczowe
Kazeina Kazeina (3)
Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe Serwatka, serwatka suszona, sery serwatkowe (2)
Inne Inne
Fotoreportaż poprzednie /0 następne
X Jubileuszowe Forum Spółdzielczości MleczarskiejPrawo spółdzielcze, sytuacja ekonomiczno-finansowa polskich spółdzielni mleczarskich, perspektywy rozwoju rynku mleka, wyzwania dla branży mleczarskiej wynikające z polityki unijnej na lata 2014-2020 oraz wspieranie konsumpcji to ważniejsze tematy
X Jubileuszowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej.


Odbyło się ono w dniach 27 – 29 września 2012 roku w Rynie (woj. warmińsko-mazurskie) i zgromadziło prawie 200 uczestników, głównie prezesów i kadrę zarządzającą spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z tą branżą.

Pierwszy dzień X Jubileuszowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Rynie zdominował temat prawa spółdzielczego.

Wykład inauguracyjny na temat statusu prawnego spółdzielni mleczarskich w Polsce wygłosił Prof. Senator Henryk Cioch. Profesor zaznaczał problem braku odrębnych regulacji dla spółdzielni mleczarskich - pomogłyby one osiągnąć kompromis między rolnikami (producentami mleka), a pracownikami mleczarni, pomiędzy którymi, według Profesora, dochodzi do konfliktów wywołanych sprzecznymi interesami ekonomicznymi.

 Po wykładzie odbyła się otwarta debata na ten temat, w której udział wzięli m.in. Prof. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk, Senator Jerzy Chróścikowski i Edmund Borawski – Prezes Polskiej Izby Mleka.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/x-fsm/7058-o-prawie-spoldzielczym-na-forum-w-rynie


Kolejnym tematem poruszonym na Forum było wspieranie konsumpcji -  temat ten przybliżyła Pani Maria Pawłowska z Agencji Rynku Rolnego. Obecnie ARR administruje trzema mechanizmami wspierającymi konsumpcję,
tj. dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD), Szklanka Mleka oraz Owoce w Szkole. Polska jest w gronie Państw członkowskich, które pozyskują najwięcej środków z Unii Europejskiej na realizację tych mechanizmów.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/x-fsm/7072-o-programach-wspierania-konsumpcji-na-x-fsm

Dr inż. Jan Dworniak z Centrum Analiz i Doradztwa Finansowego przedstawił na Forum badania o zmianach sytuacji ekonomicznej i finansowej spółdzielni mleczarskich w latach 1995-2010. Według badań nastąpił wzrost gospodarczy spółdzielni wyrażający się dynamicznym wzrostem ich majątku i przychodu ze sprzedaży. W analizowanym okresie lata 1998, 2002, 2008 były kryzysowe i wpłynęły na obniżenie tempa wzrostu. Rok 2007 był natomiast szczególnie korzystny dla rozwoju spółdzielni.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/x-fsm/7075-spoldzielnie-mleczarskie-w-polsce-utrzymuja-poprawna-plynnosc-finansowa

Jednym z tematów X Jubileuszowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej był również światowy rynek mleka w kontekście kryzysu gospodarczego.

Temat ten przygotowała Pani Prof. Jadwiga Seremak-Bulge z IERiGŻ. Pierwszym punktem tematu z tego zakresu było wskazanie najważniejszych czynników zmieniających światowy rynek mleka, takich jak: zmiany demograficzne i przyspieszony wzrost gospodarczy, liberalizacja przepływu kapitału i przyspieszenie przepływu technologii, rozwój technik informatycznych i nowoczesnych form handlu oraz zmiany
w świadomości ludzi oraz zmiany realizowanych polityk rolnych.  Według danych podanych przez Profesor Jadwigę Seremak-Bulge w latach 2001-2010 bilansowe spożycie mleka i jego przetworów wzrosło o ok. 8% przekraczając 103 kg na mieszkańca w skali świata. W odpowiedzi na zmieniający się popyt wyraźnemu przyspieszeniu uległa dynamika produkcji mleka.

Światowa produkcja mleka w 2010 r. wyniosła prawie 714 mln ton i była o ponad 23% większa niż w 2000 roku. Rozwój produkcji mleka surowego był dynamiczny i towarzyszyły mu zmiany w rozdysponowaniu. Mimo postępującej globalizacji rynek mleka dotychczas nie ma charakteru globalnego, obrót artykułami mlecznymi odbywa się głównie na rynkach lokalnych, a w handlu dotychczas dominują bezpośrednie transakcje kupna sprzedaży.

Eksperci FAO-OECD przewidują, że po korygującym spadku cen w 2012 r. w porównaniu z bardzo wysokimi cenami w 2011 r. międzynarodowe ceny przetworów mlecznych nominalnie znacząco wzrosną. Przewiduje się także, że w dekadzie 2011-2020 r. ceny światowe przetworów mlecznych realnie będą o 10% (SMP) do 40% wyższe niż w dekadzie poprzedniej, a rynek mleka będzie jednym z najszybciej rozwijających się rynków rolno-żywnościowych.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/x-fsm/7079-swiatowy-rynek-mleka-a-kryzys-gospodarczy

Profesor Andrzej Babuchowski, Minister Radca przy Stałym Przedstawicielstwie Polski w Komisji Europejskiej przedstawił na Forum wyzwania dla branży mleczarskiej wynikające z polityki unijnej na lata 2014-2020.  Profesor Babuchowski przedstawił dane obrazujące pozycję polskiego mleczarstwa na tle państw Unii. Według Profesora, biorąc pod uwagę dostawy mleka do zakładów przetwórczych w okresie styczeń-marzec 2011, a styczeń-marzec 2012, w których nastąpił poważny wzrost produkcji mleka, zbliżyliśmy się do momentu przekroczenia kwot mlecznych.

Profesor Babuchowski wskazał na fakt, że polskim rolnikom – producentom mleka, za mało płaci się za surowiec. A. Babuchowski poruszył również temat Pakietu Mlecznego, który jest krokiem we wzmocnieniu pozycji producentów mleka. Pakiet Mleczny reguluje takie kwestie jak zalecenia dotyczące stosunków umownych, siły przetargowej producentów, organizacji zawodowych/międzybranżowych i przejrzystości (w tym dalszych prac nad europejskim instrumentem monitorowania cen).

Po występie Prof. Babuchowskiego odbyła się otwarta debata na temat m.in. grup producenckich i kontraktowania. Pojawiły się głosy przeciwne kontraktom, które byłyby umową między rolnikiem, a przetwórcą mleka podpisywaną przy każdej dostawie mleka surowego lub pisemną ofertą złożenia umowy o dostawę mleka surowego przez rolników.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/x-fsm/7078-o-wyzwaniach-dla-branzy-mleczarskiej-na-x-forum

Kolejnym poruszonym na Forum Spółdzielczości Mleczarskiej tematem było kreowanie wartości z zasobów ludzkich przez zaangażowanie. Problem ten omówił dr Michał Pietrzak z SGGW, który już na wstępie wymienił błędy tradycyjnego zarządzania, takie jak: brak podejścia strategicznego, podejście krótkoterminowe, motywowanie przez rozkazywanie, które przekłada się na brak zaangażowania i postrzeganie rozwoju pracowników w kategorii kosztów, co prowadzi do ciągłego „starzenia się” kwalifikacji personelu. W dalszej części dr Pietrzak mówił, czym jest „rachunkowość zasobów ludzkich”.

Dr Pietrzak przedstawił modele przyczynowo-skutkowe, które dowodzą, że w warunkach nowej ekonomiki usług, pracownicy pierwszej linii i klienci powinni znajdować się
w centrum uwagi kierownictwa oraz, że środowisko pracy bardzo mocno wpływa na wzrost przychodów i rentowność.
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/aktualnosci/7074-na-x-fsm-o-kreowaniu-wartosci-z-zasobow-ludzkich

Przy okazji X Jubileuszowego Forum Spółdzielczości Mleczarskiej ogłoszone zostały wyniki VI Rankingu Spółdzielni Mleczarskich.

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji rankingu zajęła Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL, II miejsce – OSM Piątnica, a III – SM Gostyń. Ranking zorganizowany został przez Polską Izbę Mleka, a dofinansowany z Funduszu Promocji Mleka. 
Więcej: http://forum-mleczarskie.org/rankingi/7057-laureaci-vi-rankingu-spoldzielni-mleczarskich-sm-mlekpol-osm-w-piatnicy-oraz-sm-w-gostyniu

Z okazji Jubileuszu Forum w części oficjalnej konferencji miejsce miało wiele miłych momentów, wspomnień oraz podziękowań partnerom i uczestnikom konferencji.

Wkrótce na www.forum-mleczarskie.org ukaże się obszerna fotorelacja z
X Jubileuszowego Forum.

Polecamy
Producent cystern i aparatury kontrolno-pomiarowej do mleka
Firma ROMEX swoją działalnością obejmuje całokształt zagadnień związanych z odbiorem mleka od dostawców, począwszy od serwisu urządzeń i produkcji gotowych instalacji, sprzedaż podzespołów i materiałó...

Oferta PLAST-BOX dla mleczarstwa
Bazę asortymentu stanowią WIADRA: okrągłe, owalne, prostokątne o pojemności od 0,55l do 33,0l, z plombą, rączką. Opakowania wykonywane w dowolnej kolorystyce, według życzenia klienta. Zdobienie opakow...

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla mleczarstwa
Oferujemy kompleksowe rozwiązania informatyczne obejmujące wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie: Skup, Produkcja, Magazyn Techniczny, Magazyn Wyrobów Gotowych, Opakowania, Sprzedaż, Współp...

RAT-GAR Zakład Remontu Kotłów Viessmann Salon Firmowy Grzegorz Ratajczak
W branży ciepłowniczej działamy od 1989 roku. Zakres prac, jakie wykonujemy obejmuje zarówno inwestycje indywidualne – ogrzewanie domów, mieszkań, jak i przemysłowe – kotłownie parowe ,wod...

Opakowania dla Ciebie
Eurobox Polska Sp. z o.o. jest wiodącym w Polsce producentem wysokiej jakości tektury falistej i opakowań. Firma wchodzi w skład dywizji Dunapack Packaging, największego branżowego producenta papieru,...
Mleczarstwo Foto
Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto Mleczarstwo Foto
Hodowla bydła mlecznego na Farmie Fandie w Gwinei - Afryka
FAO
Cytaty
Krowa krowie mleka nie wypije (powiedzenie)
Czy wiesz, że...
Przodkiem bydła domowego jest tur, który występował w kilku odmianach na obszarach leśnych północnej Afryki, Azji i Europy.
Firmy
więcej
Obsługa przetwórców
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DREWMAX Tadeusz Sąsiadek i Wspólnicy Sp. J.
Klinika Uzdrowiskowa
C. Olsen Trading Sp. z o.o.
ASP Kancelaria Patentowa
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A.
ECOR PRODUCT Sp. z o.o.
Cromo-Stal sp. z o.o.

Obsługa producentów
Packo Inox nv
Thye-Lokenberg Polska Sp. z o.o.
Emiwo-Żywienie Zwierząt

Skup i przetwórstwo
Średzka Spółdzielnia Mleczarska JANA
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Limanowa
TOP-TOMYŚL Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska

Wydawnictwa branżowe

Polski Sektor Mleczarski
Przegląd mleczarski
AGROBYDŁO

Strona główna   |   Mapa serwisu   |   Regulamin   |   Informacja o cookies   |   Reklama   |   Kontakt   |   Dodaj firmę Dodaj firmę   |   Katalog firm   |   Aktualności   |   Mięso
Copyright © 2001-2018 Horyzont. All rights reserved created by netMonster.pl